«

Özel Güvenlik Eğitimi

Altay güvenlik, tüm özel güvenlik personellerine 5188 sayılı kanun haricinde, hizmet içi eğitim vermektedir. Hizmet içi eğitime, bir çok ünversite ve kuruluştan akademisyenler katılmaktadır. Tüm personellerimize,

Baskı altında nasıl çalışılır, Beden dili ve iletişimi nasıl kulllanacaksınız? Şüpheli kişi ve şahısların tespiti nasılolur? Kalabalık yönetimi? Bomba ve bütün patlayıcıları nasıl etkisiz hale getiririz. Yangın söndürme teknikleri, Özel Güvenlik risk analizi, fizibilite ve planlama, Mağaza hırsızlıkları, mağaza dedektifliği ve ilk yardım nasıl olur konularında eğitim vermektedir.

Private Security Training

Altay security, all private security personnel of the law numbered 5188, except for in-service training. In-service training, many found universities and organizations involved in academics. Our personnel,

How to work under pressure, how kulllanacaksınız Body language and communication? How could detection of suspicious persons and parties? Crowd management? How to neutralize bombs and all explosives. Fire-fighting techniques, private security risk analysis, feasibility and planning, store theft, the store will be on how the detective work and first aid training.